Biểu trưng pha lê tri ân 25 năm cống hiến

  • Chất liệu: Pha lê
  • Kích thước: cao 15cm
  • Dùng tri ân, vinh danh
Call Now Button