Kỷ niệm chương pha lê tròn vinh danh

  • Chất liệu: Pha lê
  • Đường kính: 12cm
  • Dùng lưu niệm, vinh danh
Call Now Button