Kỷ niệm chương khen thưởng cá nhân xuất sắc

250.000

  • Chất liệu: Pha lê
  • Kích thước: cao 20cm
  • Dùng khen thưởng, vinh danh
Đặt hàng ngay
Call Now Button