Chặn giấy pha lê chữ nhật

  • Chất liệu: Pha lê
  • Kích thước (cm): 6 x 6 x 1.5
  • Phù hợp: Lưu niệm
Call Now Button