Kỷ niệm chương pha lê khen thưởng

  • Chất liệu: Pha lê
  • Kích thước: cao 20cm
  • Dùng khen thưởng, vinh danh
Call Now Button