Kỷ niệm chương pha lê ngôi sao

  • Chất liệu: Pha lê
  • Đường kính: 14cm
  • Dùng lưu niệm, vinh danh
Call Now Button