Biểu trưng pha lê lưu niệm

  • Chất liệu: Pha lê
  • Kích thước: cao 20cm
  • Dùng lưu niệm, vinh danh
Call Now Button