Quà tặng và thương hiệu

Giá trị thương hiệu vốn được xem như một tài sản vô hình của doanh nghiệp và giá trị này được thể hiện ở một dạng hữu hình thông qua hệ thống nhận diện thương hiệu. Hệ thống nhận diện thương hiệu đầy đủ sẽ bao gồm logo, slogan, thành phầm trang trí, các ấn phẩm văn phòng, các ấn phẩm quảng cáo và rộng hơn là các vật phẩm (ấn phẩm) quà tặng của doanh nghiệp.

Là một phần của hệ thống nhận diện thương hiệu, nhưng vật phẩm quà tặng thường không được chú trọng như các ấn phẩm văn phòng, các ấn phẩm quảng cáo. Doanh nghiệp thường theo lối suy nghĩ thông thường là chọn lựa một vật phẩm nào đó và in logo hoặc thành phần trang trí vào thì sẽ có một quà tặng độc quyền của doanh nghiệp. Đó là một cách nghĩ đơn thuần dẫn đến sự đánh giá chưa đúng về tầm quan trọng của quà tặng trên cương vị là một phần của hệ thống nhận diện thương hiệu.

Trong thời buổi hiện tại, khi mà Brand Marketing luôn được chú trọng thì quà tặng doanh nghiệp được sử dụng thường xuyên như một phương tiện PR vào những dịp đặc biệt như: dịp đầu năm mới, kỹ niệm ngày thành lập, khai trương cửa hàng chi nhánh mới, hội nghị hội thảo, tri ân khách hàng, sinh nhật nhân viên… Cho dù doanh nghiệp sử dụng quà tặng vào dịp nào thì đó cũng là một cơ hội để làm tăng thêm sự nhận diện thương hiệu và tạo ấn tượng tốt đẹp về doanh nghiệp trong lòng người nhận.

Một vật phẩm quà tặng doanh nghiệp với thiết kế độc đáo, sáng tạo và riêng biệt đúng với những giá trị cốt lõi của thương hiệu sẽ giống như một người truyền đạt, nó góp phần đưa giá trị thương hiệu vốn vô hình đến tận tay người nhận bằng một vật phẩm hữu hình.

Trả lời

Call Now Button